Trenutno aktivnih Gostiju: 393 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
©2010 Župa Presvetog Trojstva - Ludbreg |CMS: Joomla! | Base design: Siteground | Razvoj: Almahor Studio |
Sveta misa o predragocjenoj krvi Gospodina našega Isusa Krista
Petak, 14 Svibanj 2010 17:17

I UVODNI OBRED

 
(Ulazna pjesma)


Otkupio si nas, Gospodine, krvlju svojom iz svakoga plemena i jezika, puka i naroda i učinio si nas Bogu našem kraljevstvom

S: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga...

N: ... amen.

S: Milost gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.

N: I s duhom tvojim!
S: Braćo, priznajmo svoje grijehe, da mognemo proslaviti sveta otajstva.
SVI: Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju riječju, djelom i propustao; moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh! Zato molim blaženu Mariju vazda djevicu, sve anđele i svete, i vas braćo, da se molite gospodinu Bogu našemu.
S: Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio nam grijehe naše i proveo nas u život vječni.
N: Amen.
S: Gospodine, smiluj se!
N: Gospodine, smiluj se!
S: Kriste, smiluj se!
N: Kriste, smiluj se!
S: Gospodine, smiluj se!
N: Gospodine, smiluj se!
SVI: Slava Bogu na visini, i na zemlji mir ljudima dobre volje! Hvalimo te. Blagosivljamo te. Klanjamo ti se. Slavimo te. Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje, gospodine Bože, kralju nebeski, Bože Oče svemogući! Gospodine Sine, jedinorođeni Isuse Kriste! Gospodine Bože, Jaganjče Božji, Sine Očev koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se! Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjedim s desne Ocu, smiluj nam se, jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini Svevišnji, Isuse Kriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca, amen!
S: Pomolimo se! Bože, ti si dragocjenom krvlju svoga Jedinorođenca otkupio čovječanstvo! Sačuvaj u nama djelo Svoga milosrđa, da vazda slavimo otajstvo našega spasenja i postignemo njegove plodove! Po Gospodinu ...
N: ... amen!

 

II SLUŽBA RIJEČI


1. čitanje ( Izl 12,21-27)


Čitanje knjige izlaska.


Mojsije zatim sazva sve starješine Izraelaca te im reče: „Idite i pribavite janje za svoje obitelji i žrtvujte Pashu. Onda uzmite kitu izopa, zamočite je u krv što je u zdjeli i poškropite krvlju iz zdjele nadvratnik i oba dovratnika. Neka nitko ne izlazi preko kućnih vrata do jutra. Kad Jahve bude prolazio da pobije Egipćane, zapazit će krv na nadvratniku i oba dovratnika pa će mimoići ta vrata i neće dopustiti da Zatornik uđe u vaše kuće da hara. Ovu uredbu držite u svim vremenima kao zakon za se i djecu svoju. I kad dođete u zemlju koju će vam Jahve dati kako je obećao, vršite ovaj obraed. Kad vas vaša djeca zapitaju: „Što vam taj obred označuje?" odgovorite im: „Ovo je pashalna žrtva u čast Jahvi koji je prolazio mimo kuće Izraelaca kad je usmrćivao Egipćane, a naše kuće pošteđivao." Tada se narod duboko nakloni i dade hvalu Bogu.


Psalam 103 (102)


Otkupio si nas, Gospodine, krvlju svojom!
Blagosivljaj , dušo moja, Gospodina i sve što je u meni sveto ime njegovo!
Blagosivljaj, dušo moja, Gospodina i ne zaboravi dobročinstva njegova!
On ti otpušta sve grijehe tvoje, on iscjeljuje sve slabosti tvoje; on ti od propasti izbavlja život, kruni te dobrotom i nježnošću. Milosrdan je i milostiv Gospodin, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv. Ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam plaća po našim krivnjama.


2. čitanje (Heb 9,11-15)


Čitanje poslanice Hebrejima.


Braćo! Krist se pojavi kao Veliki svećenik budućih dobara pa kroz veći i savršeniji šator, nerukotvoren, koji nije od ovoga stvorenja, ne po krvi jaraca i junaca nego po vlastitoj , uđe jednom zauvijek u Svetinju i nađe vječno otkupljenje.
Doista, ako već poškropljena krv jaraca i junaca i pepeo juničin posvećuje onečišćene, daje tjelesnu čistoću, koliko će više krv Krista – koji o Duhu vječnom samoga sebe besprijekorna prinese Bogu – očistiti savjest našu od mrtvih djela, na službu Bogu živomu?
A radi ovoga je Posrednik novoga Saveza: da pozvani – po smrti za otkupljenje prekršaja iz starog Saveza – zadobiju obećanje vječne baštine.
Riječ Gospodnja.
N: Bogu hvala!
Aleluja! Aleluja!
Isuse Kriste, svjedoče vjernih, prvorođenče od mrtvih, vladaru nad kraljevima zemaljskim! Ti nas ljubiš i otkupio si nas krvlju svojom od grijeha naših. Aleluja!


Evanđelje (Mk 14, 12-16, 22-25)


S: Gospodina s vama.
N: I s duhom tvojim.
S: Čitanje svetog evanđelja po Marku.
N: Slava tebi, Gospodine.
S: Prvog dana beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala Pasha, upitaju učenici Isusa: „Gdje hoćeš blagovati Pahu, da odemo i pripravimo?" On pošalje dvojicu svojih učenika i rekne im: „Idite u grad i namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčag vode. Pođite za njim pa, gdje on uđe, recite domaćinu: „Učitelj pita: gdje mi je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim učenicima? „ I on će vam pokazati veliko blagovalište, prostrto i spremljeno. Ondje nam pripravite!" Učenici odoše, dođoše u grad i nađoše kako im on reče, te priprave pashu.
I dok su blagovali, on uze kruh, blagoslovi ga, pa razlomi, dade im i reče: „ Uzmite, ovo je tijelo moje!" I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili. A on im reče:"Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva. Zaista, kažem vam, ne, neću više piti od ovog roda trsova do onoga dana kad ću ga nova piti u kraljevstvu Božjem."
Riječ je Gospodnja.
N: Slava tebi, Kriste!


Homilija


SVI: Vjerujem u jednoga Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje,svega vidljivoga i nevidljivoga. I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega. Rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga. Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvorfeno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također i za nas; pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. I uskrsnu treći dan po Svetom pismu. I uzašao na nebo; sjedi s desne strane Ocu. I opet će doći u slavi, suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. U Duha Svetoga, gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima. I u jednu svetu katoličku i apostolsku Crkvu. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen!


Molitva vjernika I


S: Krist je na večeri, na koju sve poziva, predao svoje tijelo i krv za život svijeta. Njemu se pomolimo:
Kriste, pomozi nama koje si otkupio krvlju svojom.
Nek tvoja Presveta Krv jača i krijepi Svetog Oca, biskupe, svećenike, redovnike i redovnice i sav tvoj narod, molimo te!
Nek tvoja sveta Krv siđe na čovječanstvo željno ljubavi, mira i praštanja, molimo te!
Po svojoj svetoj krvi učini sve nas osjetljivima i otvorenima za primanje svakoga glasa i svake šutnje ljudske bijede, molimo te!
Naše drage pokojne operi u Krvi svojoj i neka čiste duše i tijela budu sjedinjeni s tobom, Jaganjcem koji oduzima grijehe svijeta, molimo te!
Pomolimo se!
Bože, Oče naš, poslao si svoga Sina u svijet, da kao žrtva novoga Vazma oslobodi čovječanstvo od moći tame i da ga svojom Krvlju opere od grijeha. Daj sa i svi mi budemo dionici njegove slav. Po Kristu, Gospodinu našemu, amen!

III EUHARISTIJSKA SLUŽBA


S: Blagoslovljen da si, Gospodine, Bože svega svijeta. O tvoje darežljivosti primismo kruh što ti ga prinosimo; on, plod zemlje i rada ruku čovječjih, postat će nam kruhom života.
N: Blagoslovljen Bog u vijeke!
S: Blagoslovljen da si Gospodine, Bože svega svijeta. Od tvoje darežljivosti primismo vino što ti ga prinosimo; ono je plod trsa i rada ruku čovječjih, postat će nam piće duhovno.
N: Blagoslovljen Bog u vijeke!
S: Molite braćo, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu!
N: Primio Gospodin žrtvu iz tvoih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj Crkvi!
S: Gospodine, prinosimo ove darove Tvome Veličanstvu. Daj, da ovim otajstvima pristupamo Isusu, posredniku Novoga saveza i za spasenje obnavljamo škropljenje njegovom Krvlju. Po Kristu, Gospodinu našemu, amen!


Euharistijska molitva


S: Gospodin s vama!
N: I s duhom tvojim!
S: Gore srca...
N: ...imamo kod Gospodina.
S: Hvali dajmo Gospodinu Bogu našemu...
N: ... dostojno i pravedno.
S: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je na zadnjoj večeri ustanovio spomen svoje smrti na križu i sebe prinio, kao neokaljanog Jaganjca, za žrtvu hvale do svršetka svijeta. Tim časnim otajstvom vjerne svoje hraniš i posvećuješ, da ih ista vjera prosvijetli, istaljubav ujedini na cijelom svijetu. Zato pristupamo ovom svetom stolu da primimo milost i postanemo vjerna slika Kristova i stoga se tebi klanjaju nebo i zemlja, tebi pjevaju pjesmu novu, a mi te sa svim anđelima slavimo, veličajući te bez prestanka.
SVI: Svet, svet, svet gospodin Bog sabaot! Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Hosana u visini! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visini!
S: Uistinu, svet si gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinose čistu žrtvu imenu tvome.
Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoji se tim Duhom posvetiti ove darove, koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva.
One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga svojim učenicima govoreći: „Uzmite i jedite od ovoga svi;ovo je moje tijelo koje će se za vas predati".
Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: „Uzmite i pijte iz njega svi; ovo je kalež moje krvi Novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen."


Tajna vjere


N: Tvoju smrt, Gospodine navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.
S: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina tvoga, veličanstvenoga uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu te, iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prnosimo ovu žrtvu živu i svetu.
Pogledaj Gospodine, prinos Crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas Tijelom i Krvlju Sina svoga, ispuni Njegovim Svetim Duhom da u Kristu budemojedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima: s Blaženom Djevicom Marijom, s blaženim apostolima tvojim, slavnim mučenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor u tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi zajedno sa slugom svojim, papom našim Benediktom, biskupom našim Josipom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao.
Usliši molbe ove svoje zajednice koja, tvojom milošću, ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi oče, milostivo sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre, i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu, našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu, i s Kristom, i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vjeke vjekova!
N: Amen!


Obred pričesti


S: Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni usuđujemo se govoriti:
N: Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas! I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim! I ne uvedi nas u naspas, nego izbavi nas od zla!
S: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane da s pomoću tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu: dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
N: Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove.
S: Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima: „Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, vjeru svoje Crkve". Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova!
N: Amen!
S: Mir Gospodnji bio vazda s vama!
N: I s duhom tvojim!
S: Pružite mir jedni drugima!
SVI: Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir!
S: Evo Jagnjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu!
SVI: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdraviće duša moja!


Pričesna


Čaša blagoslovna koju blagoslivljamo, zajedništvo je Krvi Kristove.
Kruh koji lomimo, zajedništvo je Tijela Kristova.
S: Tijelo Kristovo
Pričesnik: Amen!
Popričesna
S: Pomolimo se! Okrijepio si nas, Gospodine, spasonosnim jelom i pilom. Nek nas opere krv našega Spasitelja i bude nam izvor vode što teče u vječni život. Po Kristu, Gospodinu našemu...
N: ...amen!
S: Gospodin s vama!
N: I s duhom tvojim!
S: Blagoslovio vas svemoguć Bog, Otac i Sin i Duh Sveti!
N: Amen!
S: Idite u miru
N: Bogu hvala!