Trenutno aktivnih Gostiju: 232 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
©2010 Župa Presvetog Trojstva - Ludbreg |CMS: Joomla! | Base design: Siteground | Razvoj: Almahor Studio |
Sveti red - milosni poziv pojedincu kao Božja briga za vjerni narod
Duhovni kutak © vlč. S. Košćak i vlč. K. Kuhar
Autor vlč. Silvio Košćak   
Ponedjeljak, 05 Listopad 2015 00:00

Mt 19, 23 - 30
Iz evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojini učenicima: „Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko. Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje."
Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: „Tko se onda može spasiti?" A Isus upre u njih pogled pa im reče: „Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće."
Tada Petar prihvati pa upita: „Evo mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?" Reče mu Isus: „Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti."
„A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi."

MEDITACIJA

Čovjek, glinena posuda, poput krhke rukotvorine kojoj svako snažnije uzimanje u ruke prijeti razbijanjem, pozvan je od Boga na služenje samo njemu jedinomu, pa tek onda i čovjeku, bratu i sestri u kojem kršćanin prepoznaje lice Božje. Takav slab čovjek pozvan je od Boga odgovoriti na njegov poseban poziv. Gospodin poziva mnoge mladiće kako bi svoj život za njega potpuno razdali posvećujući se ulaskom u svete redove đakonata, prezbiterata te u punini, izabirući vrsne „nadglednike", i u redu biskupstva.
Mnogi često pitaju svećenike kako znaju jesu li baš oni bili od Boga pozvani! U susretu sa svećenikom vjernici, ali i svi ljudi dobre volje, imaju potrebu zapitati se kako je tom čovjeku, koji se ni po čemo ne razlikuje od onog koji pita, onog koji živi „redoviti" život, Bog progovorio! Poziv je trenutak najdubljeg susreta pozivanog pojedinca i Gospodina Isusa Krista, koji Crkvu ljubi tako da daje svoj život za nju. Pozvani ne posjeduje znanje o tome da je pozvan, već u jednom trenutku svog rasta u bliskom odnosu s Bogom, započinje vjerovati da je pozvan. Poziv nije neko znanje, već je to odnos pun povjerenja, nade čvrsto usidrene u Božjim obećanjima, ljubavi koja je za Boga spremna izgubiti život.
Mnogi bi mogli pomisliti da je poziv na svećeničko služenje za neke posebne ljude. No, Bog poziva najrazličitije ljude, a pojaviše su to oni u nutrini naizranjeniji. Nikada neću zaboraviti jedan razgovor u kojm mi je netko od prijatelja rekao kako iz ruševina, a to mogu biti ruševine obitelji, ruševine života pojedinaca uzrokovane kojekakvim nesređenim odnosima, nesređenim nutrinama, Bog sebi podiže velikane jednostavnog služenja Gospodinu. Nitko se, stoga ne bi trebao bojati Božjeg poziva. Apostol Pavao najbolje nam je svjedočanstvo kada u svojoj Poslanici zapisuje da kada je slab tek tada može postati jak, jer se snaga usavršuje u slabosti. (usp. 2 Kor 12, 9 - 10).
Sve ono što dolazi uz odgovor na Božji poziv, a to je ponajprije studij, život u zajedinici onih koji su se odazvali, sve kušnje koje pozvani prolazi do trenutka potpune prostracije pred Bogom kojem će od trenutka ređenja zauvijek biti „podložan"; sve one kušnje i problemi koji dolaze nakon ređenja, u brižnom vršenju službe naučavanja, posvećivanja i upravljanja povjerenim stadom, sve radosti koje se u većoj ili manjoj mjeri pojavljuju u formaciji budućih svećenika kao i u životu samih svećenika, ne zaslužuju toliku pažnju koliko ju zaslužuje Gospodin prema kojem jedan svećenički kandidat i svećenik imaju neprestano uprt pogled, kojem jedinom služe, i čiju ljubav ne žele izgubiti. Jedina je želja pozvanog kao i već zaređenog službenika Crkve mnoge privesti Kristu, jedini im je cilj života vječno zajedništvo s Trojedinim Bogom, jedina domovina za kojom čeznu kao prognanici ona na nebesima.

MOLITVA
Razmišljanje o sakramentu svetog reda završit ću molitvom pape emeritusa Benedikta XVI. za nova duhovna zvanja, koja najbolje sažima sve rečeno: „Gospodine Isuse, svojim Apostolima, nakon uskrsnuća, povjerio si dragocjeno poslanje: Idite i učinite sve narode učenicima mojim, obećavši njima i nama: Ja sam sa vama u sve dane do svršetka svijeta. Tražio si od svojih učenika da se brinu za mnoštvo kojem si želio dati ne samo hranu koja taži glad, već ukazati na hranu vječnoga života. Iz tog pogleda ljubavi izvire još i danas za svakoga od nas Tvoj poziv: Molite Gospodara žetve da pošalje radnika u žetvu svoju.
Pomozi nam shvatiti, o Gospodine, da odgovoriti na Tvoj poziv znači suočiti se mudro s poteškoćama života, jer znamo da učenik nije veći od svojeg učitelja. Hvala, Gospodine, za ganutljive primjere koje nam uvijek daješ; koji su kadri nadahnuti tolike mlade da slijede Tebe koji si život i po kome nalazimo istinski smisao i radost našemu životu. Hvala ti za tolike svjedoke čiji je život postao misija u kojoj, slobodni od svega, navještaju Tebe s neviđenom originalnošću i čovječnošću.
Sveta Marijo, Kraljice apostola, Majko nade, nauči nas vjerovati, nadati se i ljubiti. Zvijezdo mora, sjaji nad nama, učini nas misionarima nade i vodi nas na našem putu."