Prva nedjelja u siječnju - " Položiti Riječ u jasle svoga srca!"

Prvu duhovnu obnovu u novoj 2024. godini u Svetištu Predragocjene Krvi Kristove u Ludbregu održala je sestra Ozana Krajačić, redovnica Družbe Kćeri Božje ljubavi, na temu Položiti Riječ u jasle svoga srca!, odnosno kako primiti Isusa, primiti Riječ koja je tijelom postala.

Sestra Ozana započela je nagovor primjerom Marije, Isusove majke, koja “u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu.” (Lk 2,19) Kao što je Marija u srcu čuvala (pohranjivala) sve događaje i riječi koje su joj bile upućene preko proroka Šimuna u hramu prilikom Isusova prikazanja te o njima razmišljala (prebirala), tako smo i mi pozvani čitati Božju Riječ te o njoj promišljati kako bi nam se usadila u srce, kako bismo Riječ položili u jasle svog srca. Sestra Ozana nastavlja opaskom današnjem društvu, a to je nedostatak šutnje, sabranosti i tišine. Naglašava koliko je potrebno ostati u šutnji, tišini i sabranosti kako bismo susreli živoga Boga u Riječi, u Evanđelju. Šutnju naziva duhovnim lijekom, jer se u šutnji duša odmara u Božjoj prisutnosti. Nadodaje kako istinska duhovna obnova započinje našom čežnjom za Bogom, da više upoznamo Njega, što možemo učiniti upravo čitajući Sveto Pismo. Zbog tog je razloga potaknula sve nazočne da donesu odluku da počnu čitati Bibliju. Ohrabrila je sudionike riječima sv. Terezije Avilske da Bog čeka našu odluku kako bi mogao na temelju našeg Da izvršiti ono što je naumio.

Pri kraju svog nagovora, sestra Ozana približila je sudionicima ovomjesečne duhovne obnove vježbu razmatranja Svetog Pisma, Lectio Divine. Lectio Divine sastoji se od četiri koraka. Prvi je čitanje odabranog evanđeoskog odlomka, zatim meditacija koju je objasnila kao ponavljanje neke riječi ili dijela odlomka Evanđelja koji osobi koja prolazi tu vježbu odzvone u duši. Najviše se zadržala na ovom drugom koraku kako bi približila razliku svjetovne meditacije i meditacije u duhovnom smislu. Naglasila je da je potrebno žvakati riječ u sebi te ju kušati, ne osjetilima, već dubokom čežnjom za Bogom, kušati je srcem kako bi se upravo ta riječ spustila u srce pozivajući se na misao s početka nagovora, da poput Marije pohranimo riječ u srcu i prebiramo je, odnosno da je usadimo u svoje srce i o njoj razmišljamo, k njoj se vraćamo. Ostala dva koraka su molitva i kontemplacija, nakon kojih slijedi akcija, odnosno djelovanje prema onome što smo primili.

Nagovor je zaključila riječima da upoznavajući Boga, upoznajemo sebe, smisao svojeg života i poslanja, a to možemo učiniti čitanjem i razmatranjem Svetog Pisma.