Pregled misnih nakana


Misne nakane i hodočasničke mise mogu se upisati u sakristiji svakoga dana poslije svete mise.


  • Župa Presvetog Trojstva - Ludbreg
  • 42230 Ludbreg, Petra Zrinskog 4