Župne prijave

Prijava krštenja

Ako ste kontaktirali župni ured i dogovorili datum krštenja, prijavu krštenja sa podacima o roditeljima i kumovima možete popuniti preko poveznice niže

 podnesi prijavu
Prijava prvopričesnika

Prijavu podnosite u vaše ime ili u ime vašeg djeteta kao prijavu za pripremu primanja sakramenta Sv. Pričesti u ovoj ili idućoj školskoj godini

 podnesi prijavu
Prijava krizmanika

Prijavu podnosite u vaše ime ili u ime vašeg djeteta kao prijavu za pripremu primanja sakramenta Sv. Potvrde u ovoj ili idućoj školskoj godini

 podnesi prijavu
Prijava vjenčanja

Ako ste kontaktirali župni ured i dogovorili datum vjenčanja, zahtjev za pokretanjem ženidbenog postupka možete podnijeti preko poveznice niže

 podnesi prijavu
Župna kartoteka | Blagoslov obitelji

Ovdje možete podnijeti svoju prijavu za unos u župnu kartoteku i dolazak svećenika na blagoslov, ovisno o vašoj teritorijalnoj pripadnosti

 podnesi prijavu
Zaručnički tečajevi

Ovdje možete pregledati sve planirane termine održavanja zaručničkih tečajeva na našoj župi, te sve planirane zaručničke tečajeve koji se vode preko e-župe

 pregled termina