Župni raspored


Kroz godinu
Raspored Sv. Misa Radni dan (pon-sub)
18:30

Subota
11:00

Nedjelja i blagdan
07:30
10:30
18:30
Župni ured Radni dan (pon-pet)
08:30 - 10:00
19:00 - 19:30

Ljetni raspored
Raspored Sv. Misa Radni dan (pon-sub)
18:30

Subota
11:00

Nedjelja i blagdan
07:30
10:30
18:30
Župni ured Radni dan (pon-pet)
08:30 - 10:00


  • Župa Presvetog Trojstva - Ludbreg
  • 42230 Ludbreg, Petra Zrinskog 4