Ispovijed na župi


Svećenik je na raspolaganju svakoga dana pola sata prije svete mise. 


  • Župa Presvetog Trojstva - Ludbreg
  • 42230 Ludbreg, Petra Zrinskog 4